Hans Ragnar Mathisen-Keviselie, Riebar ja gouvza (Reven og bjørnen), utsnitt

Hans Ragnar Mathisen-Keviselie, Riebar ja gouvza (Reven og bjørnen), utsnitt