Støtt oss gjerne

Ordinært medlem: kr 250/år (legg gjerne til et familiemedlem til 50 kroner ekstra)

Bedriftsmedlem: 1500/år

Kontonummer: 4910 14 35295

(Husk å merk betalingen med navn slik at vi vet hvem som har betalt)

Vi sender også faktura ved henvendelser på mail til alta.kunstforening@gmail.com

Hanne Grethe Einarsen, Blått tre, utsnitt

Hanne Grethe Einarsen, Blått tre, utsnitt