Borealis 2012: Hilde Schancke Pedersen

Kautokeinokunstner Hilde Schancke Pedersen var Borealiskunstner 2012. Åpningstalen ble holdt av Trine Noodt, deretter fortalte kunstneren selv litt om seg og sin kunst før forfatter Laila Stien leste opp dikt, som brakte oss til snøen og vidda fra forfatterens barndom.

hildeborealis.jpg