ÅRSMØTE

Innkalling til årsmøte i Alta Kunstforening 

Onsdag 30. mars 2016 kl. 18.00 i Kunstforeningens lokaler 

ÅRSMØTE

Vi ønsker alle velkommen til årsmøtet i kunstforeningens lokaler onsdag 30. mars kl. 18.00.

Det blir kaffe/te og enkel servering.  Og tradisjonen tro – utlodning av et kunstverk blant de oppmøtte og blant medlemmene. 

Fortsatt er det mulig å leie bilder fra kunstforeningens egen billedsamling, bildene er nå tatt ned etter at de har vært ustilt en tid, men en oversikt finnes på hjemmesidene våre. Det koster kr 400 pr bilde pr år å leie for medlemmer. 

Vennlig hilsen Styret 

Dagsorden: 

Sak 1a) Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen. 

Sak 1b) Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Sak 2  Årsberetning 2015 

Sak 3     Regnskap for 2015 

Sak 4     Budsjett for 2016  

Sak 5     Kontingent  

Sak 6     Innkomne forslag 

Sak 7    Valg  

Sak 8    Utlodning av kunst 

På vegne av styret

Leder Anita Persen