EG HAR GÅTT OVER GRENSA - SIGFRID HERNES

sigfridhernestegning.jpg

11.11. - 03.12.17

Kunstneren er tilstede ved utstillingssåpningen lørdag 11.11. På tirsdag 14.november kl 14:00 arrangerer vi omvisning med kunstneren.

Utstillingen er en del av Alta Kunstforenings 50 års jubileumsprogram.

EG HAR GÅTT OVER GRENSA

Beautiful border. Do not cross the line.

Utstillingen består av tegninger av nære utsnitt av menneske og fotografier fra steder langs den norsk/russiske grensa.

10. Februar 2012 gikk jeg og en kollega over grensa på Pikevann ved Storskog.

Finnmarken avis, lørdag 11. februar 2012:

KRYSSET GRENSEN

STORSKOG: To norske kvinnelige statsborgere ble pågrepet av russiske grensevakter ved Pikevannet på Storskog. Fredag ettermiddag var de fortsatt på russisk side, men kom til å bli overlevert til norske myndigheter i løpet av noen timer. I Norge må de regne med bøter for å ha brutt riksgrenseloven.

Bak oss fra norsk side kom en snøscooter med 2 grensevakter i hvite overtrekksdrakter.  Mot oss kom 5 russiske grensevakter i svarte uniformer. De innhentet oss og førte oss til grensestasjonen. Russiske grensevakter og senere norsk politi holdt oss i forvaring i 13 timer. Forhøret skjedde først på den russiske grensestasjonen med tolk og deretter ble vi fraktet til politistasjonen i Kirkenes for nye spørsmål. Vi fikk bøter på kr. 5000 i Norge og kr. 450 i Russland.

Det finnes utallige fortellinger om mennesker som krysser grenser. Fortellingene kan være gjengivelse av konkrete hendelser ved en fysisk grense, eller metaforer for abstrakte grenser i livet. Felles for disse er at de uttrykker noe fundamentalt eksistensielt.

"Eg har gått over grensa" er en fortsettelse av det jeg har arbeidet med i mange år. Metoden er å oppsøke steder i natur/landskap, og fotografere og tegne. Tema har vært å vise hvor nær vi er landskapet/naturen, og hvordan spor etter mennesker påvirker vår eksistens. Jeg søker gjennom en sort/hvit verden av tegninger og foto å komme nær ulike typer sårbarhet i oss.

Vi lever med våre forestillinger om livet. Vi er opptatt av å ha gode følelser, gode relasjoner, og å verne om tradisjoner og vaner. Vi søker etter å gjøre det rette, ha de riktige holdningene. Vi ønsker å være beskyttet og kjenne oss trygge, men på et tidspunkt, av ulike grunner, bryter vi ut av det trygge og erfarer hvordan det er å være utenfor, alene og/eller på den andre siden.
Jeg søker å finne en opplevelse mellom tegning av nære utsnitt av menneske og bilder fra steder langs grensa. En opplevelse som gjør at det oppstår noe som peker utover den konkrete hendelsen og som gir et flertydig rom, til tanke, assosiasjon og sansning.

Utstillingen er støttet gjennom Statens Kunstnerstipend og Norske Kunstforeninger

Sigrid Hernes er født på Voss i 1956 og har bodd i Alta fra 1994. Hennes hjemmeside