MULIGENS BÆRBARE TING

muligens.jpg

Kunsthåndverk av Anita Schmid, Ari Pyörälä, Jens A. Clausen, Peter Rust og Philipp Spillmann

Velkommen til utstillingsåpning lørdag 10.november kl 13:00

Gullsmeder og kunsthåndverkere med forskjellig bakgrunn fra Finland og Tyskland.

Ett fellestrekk er at de, hver på sin måte, utforsker begrepet smykker og kommer fram til helt ulike tolkninger som fjerner seg mer og mer fra den tradisjonelle oppfatningen av smykket.
Med håndskrifter og personligheter forteller hver og en sine unike historier. Enten det er en hyllest til det vidunderlig vakre plante- og dyrelivet i naturen, en kommentar til livet, en lek med former eller humoristiske sideblikk.

Dette resulterer i en frodig materialbruk som strekker seg fra metall til gummi og tre og ender i et mangfold av formspråk.

Vi håper å kunne gi publikum en rikholdig og spennende opplevelse, og muligens til og med en horisontutvidelse der det kan oppstå diskusjoner omkring smykker - hva det er og hva det kan være. Vi vil belyse utvidede bruksmuligheter, enten objektene bæres på kroppen, står som skulpturer eller henger som relieffer på en vegg.