Fra utstilingen av kunstforeningens samling, 2012.

Fra utstilingen av kunstforeningens samling, 2012.

Mail: alta.kunstforening@gmail.com

Besøk/levering: Hesteskoen 2, 9510 ALTA

Post: Box 1002, 9503 ALTA

Telefon: (+47) 41605413

ALTA kunstforening

Vi formidler kunst og kulturopplevelser til befolkningen, og vi ønsker å stimulere den estetiske tenkninga hos både unge og gamle. Vi mener at et rikt kulturliv fremmer bolyst og gir økt trivsel i lokalsamfunnet vårt.

Alta Kunstforening er en frivillig organisasjon som ble stiftet den 10.november 1967. Foreningen er tilsluttet et nasjonalt nettverk av kunstforeninger i Norske Kunstforeninger og det regionale kunstnettverket Se Kunst.

Kunstforeningen har mellom 70 og 80 betalende medlemmer. Vi vil at så mange som mulig skal få se utstillingene, og vi praktiserer derfor fri entré på alle utstillinger. Vakter og hjelp til opphenging rekrutteres fra medlemsmassen. Det som kommer inn via medlemskontigenten går direkte til dekking av utstillingskostnadene.

Jubileum

Alta Kunstforening feiret 50-årsjubileum i 2017 og vi satte i den anledning opp et jubileumsprogram. Programmet besto av tre egenproduserte utstillinger der vi satte fokus på tre ulike kunstnere fra Alta som representerer både forskjellige metoder og kunstnerisk uttrykk. Etter omfattende arbeid med søknader resulterte dette i 60 000 kroner i prosjektstøtte fra Kulturrådet samt prosjektstøtte fra Norske Kunstforeninger til utstillingen Waterworks av Svein Flygari Johansen.

Støtte

I 2012 mottok vi 50 000 i støtte fra Sparebanken Nord-Norges kulturfond. Pengene gikk til oppramming av kunstsamlingen, innkjøp av ny kunst, kjøkkenutstyr og eldrekafé. Vi mottar jevnlig frakt-, utstyr- og prosjektstøtte fra Norske Kunstforeninger. Sparebanken Nord-Norge dekker noen av våre annonseutgifter. Alta Kommune har tidligere støttet oss med underskuddsdekning og basisstøtte.

Samarbeid

Alta Kommune er en viktig samhandlingspart for oss, blant annet stiller de lokaler til rådighet i Hesteskoen 2, underetasjen. Kulturtiltaket Den Kulturelle Skolesekken, gir skoleelever muligheten til å få oppleve kunst i ulike former under kyndig veiledning av en kunstformidler. Det samme gjelder Den Kulturelle Spaserstokken, men da for eldre. Andre samarbeidspartnere har vært Borealisfestivalen, Kulturskolen, Samisk Vinterfestuke, Verte, Alta Bibliotek, Barila, Alta Museum, Aksis, Vertshuset, Øytun, Alfa og Omega, Park Hotell med flere.