Sigfrid Hernes, Hackman, utsnitt

Sigfrid Hernes, Hackman, utsnitt

STYRET 2019

Styremedlemmer

Leder: Ragnhildur Asvaldsdottir (valgt inn i 2018)

Kasserer: Inge Berg Nilssen (valgt inn i 2018)

Sekretær: Mette Skipperud (valgt inn i 2018)

Styremedlem: Liv Byrkjeflot (valgt inn i 2019)

Styremedlem: Inger Emilie Solheim (valgt inn i 2019)

Varamedlemmer

Carola Kleemann (valgt inn i 2019)

Kirsti Vigestad (valgt inn i 2019)

Revisor

Ketil Hanssen (valgt inn i 2019)