Sigfrid Hernes, Hackman, utsnitt

Sigfrid Hernes, Hackman, utsnitt

STYRET 2018

Styremedlemmer

Leder: Ragnhildur Asvaldsdottir (valgt inn i 2018) rasvalds@gmail.com

Kasserer: Inge Berg Nilssen (valgt inn i 2016) ingen@kraftlaget.no

Olga Kvel (valgt inn 2017)

Lisa Helstrøm Jørgensen (valgt inn 2018)

Ann-Silje Ingebrigtsen (valgt inn 2018)

It-ansvarlig: Liv Byrkjeflot (valgt inn i 2016) livbyrk@gmail.com

Programkomitéansvarlig

Ragnhildur Asvaldsdottir (valgt inn i 2015)

Varamedlemmer

Mette Skipperud (valgt inn i 2018) metteskip@hotmail.com

Liv Byrkjeflot (valgt inn 2017)

Revisor

Ketil Hanssen (valgt inn i 2016)