Sigfrid Hernes, lekeplassen min I, utsnitt

Sigfrid Hernes, lekeplassen min I, utsnitt

STYRET 2018

Styremedlemmer

Leder: Ragnhildur Asvaldsdottir (valgt inn i 2018)

Kasserer: Inge Berg Nilssen (valgt inn i 2016)

Olga Kvel (valgt inn 2017)

Lisa Helstrøm Jørgensen (valgt inn 2018)

Ann-Silje Ingebrigtsen 8valgt inn 2018)

It-ansvarlig: Liv Byrkjeflot (valgt inn i 2016)

Programkomiteansvarlig:

Ragnhildur Asvaldsdottir (valgt inn i 2015)

Varamedlemmer

Melle Skipperud (valgt inn i 2018)

Liv Byrkjeflot (valgt inn 2017)

 

Revisor

Ketil Hanssen (valgt inn i 2016)

 

 

 

rasvalds@gmail.com

ingen@kraftlaget.no

 

 

 

livbyrk@gmail.com

rasvalds@gmail.com

 

 

metteskip@hotmail.com