ARNOLD DAHLSLETT - 40 ÅRS KUNSTNERSKAP

arnild dahlslett.jpg

26.11. - 13.12

Åpningen finner sted lørdag 26.11.16 kl.13.00 med kunstner til stede. 

Arnold Dahlslett er født i Honningsvåg, har gått på videregående skole i Alta og bor nå i Namsos hvor han er en del av kunstmiljøet i Trøndelag.

Kunstnerens egen tekst:

GRAFISK MALERI

Gjennom flere tusen år har mennesker risset, skriblet, malt sine budskap på stein, stoff, pergament; etterlatt sine uttrykk. I møte med disse kulturspor forsøker jeg å nærme meg fortidens språk, skrifttegn, hemmeligheter og symboler - og fra subjektive opplevelser - utrede inntrykkene på billedflaten mot objektiv erkjennelse. 

Da jeg er utdannet grafiker, faller det naturlig å bruke grafiske virkemidler som tegning, avtrykk, skrift og tekstur med avdempet koloritt, også i maleriene. Bildene kretser rundt følgende tematisk og formalt  innhold: møtet mellom natur og geometri, kulturhistorie og nåtid. Målet er at kunsten min ikke skal være privat, men personlig i uttrykket.

Som billedbygger benytter jeg ofte symmetriske komposisjonssystemer som kan bidra til å formidle statisk ro, tidløshet og noen ganger sakral stemning. Ved bruk av kursive aksenter i tillegg, oppnås motvekt i komposisjonensom gir et spenningsfelt i billedrommet. Maleriene forsynes sjiktvis med modelleringspaste for å skape et relieffaktig, taktilt uttrykk;  her risses, trykkes, slipes og sjabloneres det i billedflaten for å få fram det grafiske og optiske uttrykket jeg tilstreber. I grafikken raderer og etser jeg motivene inn i kobberplaten, forsøker å oppnå en samklang med kunsthistorien. Sepia, sienna, oker og bister er kobbertrykkfarger jeg liker å bruke, også fordi de understreker en tradisjon innen dyptrykkgrafikken.

Som billedkunstner er jeg ikke alene herre over egen produksjon. Den er i stor grad påtvunget meg av både fortid og nåtid. I senere tid har jeg også arbeidet digitalt med grafikken; har forenet, foredlet og samkjørt mine tidligere motiv/temaer slik at bildene framstår i fornyet utgave, i varierende format og med økt estetisk følsomhet. Eksistensielle spørsmål som tid, forgjengelighet og relasjoner mellom mennesker er noe av det jeg reflekterer i min billedverden.