CRIES & WHISPERS

alvari.png

12.06. - 27.06.17

Utstillere er: Amin Alavi, tegninger og Hilde Skancke Pedersen, installasjon. Begge kunstnerne vil være tilstede ved åpningen kl. 18.30, den 12. juni.

Utstillingen Cries and whispers vises i Alta Kunstforening i forbindelse med urfolkskonferansen Indigenous Voices in Social Work som avholdesi Alta 12.-15. juni i 2017. 

Amin Alavi og Hilde Skancke Pedersen har begge tilknytning til Hammerfest. Amin Alavi viser arbeider med tilknytning til sosiale temaer i sine tegninger av flyktninger, mens Hilde Skancke Pedersen viser spor etter menneskelig aktivitet, uten at menneskeskikkelser framtrer. Hun bruker ofte vekster som symboler for sårbarheten og styrken hos alt som søker livsvilkår i en karrig egn.

Amin Alavi er fra Afghanistan, bodd lenge i Iran der han har klassisk kunstutdannelse fra. Han bor nå i Hammerfest. Det har vært flere utstillinger, blant annet for Røde kors i Iran og utstillingen "Barn på flukt" i Hammerfest i 2016.

Hilde Skancke Pedersen, født i Hammerfest i 1953 og bosatt i Kautokeino, Hilde er utdannet ved Kunsthøyskolen i Oslo og ved Forfatterstudiet, Universitetet i Tromsø. Hun arbeider sjangeroverskridende med billedkunst, kunstfilm, performance, scenetekst, og scenografi. Som visuell kunstner er hun mest kjent for sine kunstverk til plenumssal og foajé i Sametinget i Norge.
Blant hennes seneste verk er kunstfilmen ”Eana”, som omhandler nærheten mellom menneske og natur.
Hilde var festivalkunstner i Alta Kunstforening i 2012.