MITT LANDSKAP - SENMODERNISME I DIALOG MED SAMTIDSKUNST

Gunnar Tollefsen, utsnitt fra “Blå speiling” akryl på lerret, 107x98cm

Gunnar Tollefsen, utsnitt fra “Blå speiling” akryl på lerret, 107x98cm

Se Kunst i Nord-Norge feiret 40 år i 2016 og markerte jubileet med utstillingen Mitt Landskap. Utstillingen tar utgangspunkt i den nordnorske kunstneren Gunnar Tollefsen (f.1933, Vesterålen), og inviterer en yngre generasjon norske samtidskunstnere inn i dialog med Tollefsens kunstnerskap.

Medvirkende kunstnere er: Gunnar Tollefsen, Siri Austeen (f. 1961), HC Gilje (f. 1969), Johanne Hestvold (f. 1988), Linn Halvorsrød (f. 1980), Olav Christopher Jenssen (f. 1954), Edvine Larssen (f. 1977) og Vemund Thoe (f. 1980). 

Tittelen Mitt Landskap setter fokus på landskapsbegrepet i vid forstand, og rommer flere lag med betydninger: natur- og kulturlandskapet som omgir oss, det indre psykiske landskapet, det fysikalske, anatomiske landskapet, og det digitale, audiovisuelle landskapet. Enkeltvis og samlet danner disse ulike landskapsforståelsene rammen for vår eksistens og har stor innvirkning på vår hverdagsopplevelse, livskvalitet og trivsel.

Utstillingen speiler noen av endringene i kunsten i perioden 1976-2016, fra sen-modernisme til vår tids samtidskunst. Gunnar Tollefsen er senmodernist og en av de første kunstnere i Nord-Norge til å jobbe med abstrakt maleri. I 1959–1962 gikk han på kunstakademiet i Oslo under professor Åge Storstein, som blant annet har utført glassmaleriet i Bodø domkirke. Tollefsen arbeider med abstrakte malerier, tegning, relieffer og skulpturer i tre. Grunnstemningen i hans kunstverk er preget av naturomgivelsene i Vesterålen med abstraherte referanser til havet, skogen, myr, og bebyggelse.

Videre omfatter utstillingen maleri, skulptur, og lys- og lydinstallasjoner med refleksjoner omkring ytre og indre landskap. Gjennom ulike media og materialer møter publikum det kunstnerskapte landskapet. Et landskap som er skildret ut ifra kunstnernes egen fortolkningsramme, i møte med Gunnar Tollefsens arbeid og virke på Nøss på Andøya, og i møte med det nordnorske naturlandskapet i Vesterålen.

I 2017-2018 turnerer utstillingen i Nordland og Finnmark i et varierende format med Gunnar Tollefsen og ulike sammensetninger av de andre medvirkende kunstnerne. I Alta er det Vemund Thoe som får plass ved siden av Gunnar Tollefsen.  Som representant for en yngre generasjon kunstnere viderefører Vemund Thoe det abstrakte formspråket på lerretet med ekspresjonistiske virkemidler. Hans kunst befinner seg i en romantisk tradisjon, og står i kontrast til Tollefsens strengere og mer formale utforskning. Maleriet Skogen sprang henter inspirasjon fra Gunnar Tollefsens kunstnerskap generelt ‒ maleriet med forankring i natur ‒ og sikter spesielt til verket Fjære 01. Der Tollefsens komposisjon består av avgrensede, organiske former, lar Thoe fargene gli mer over i hverandre. Det figurative er oppløst i kraftige, inkonsekvente penselstrøk og urolige fargefelt i mørke toner. Tittelen henviser derimot til noe forestillende: skogen som springer oppover fjellet eller renner ned i en dal, eller rundt et vann. Den beretter om kunstnerens opptatthet av å fremstille bevegelse i naturen, organiske forløp i forutsigbare sykluser eller sporadiske vekselvirkninger i sesonger og værsystemer. Den kan fremkalle naturens nådeløse driv eller minne oss om skumringen og mørketiden som rår.  

Vemund Thoe (f. 1980, Vestvågøy) er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo og Central St. Martins College of Art and Design i London. Han har deltatt i AiR Barents, et norsk-russisk utvekslingsprogram innenfor visuell kunst, og har tidligere stilt ut blant annet ved Tromsø Kunstforening, Galleri LNM (Oslo), Trøndelag senter for samtidskunst og Kunstnerforbundet. Thoes kunstnerskap omfatter også videoarbeid som har blitt stilt ut blant annet ved Whitechapel (London) og Nordnorsk kunstnersenter.

Han bor og arbeider i Oslo. 

Produksjon: Se Kunst i Nord-Norge

Kuratorteam: Eva Skotnes Vikjord, Se Kunst i Nord-Norge Torill Østby Haaland, Nordnorsk Kunstnersenter Produsent: Elise Hoedemakers, Se Kunst i Nord-Norge