CITIES OF THE WORLD

Untitled-1.jpg

08.09. - 21.09.2018

Velkommen til åpning av utstillingen, lørdag 08.09.2018.

I denne utstillingen presenteres videoarbeider fra kunstnere bosatt i Seoul og Mexico City. Det er ikke et blikk «utenfra» men videoverk laget av kunstnere som har fast tilholdssted i de to byene. Cities of the World er et internasjonalt prosjekt i regi av Atopia, som ble initiert i 2012. Målsetningen var å undersøke forbindelsen mellom et sted og persepsjon, gjennom kunstnerisk produksjon ut fra et geopolitisk ståsted. Gjennom en serie med kuraterte videoprogram fra hele verden, er intensjonen å kunne skape en bedre forståelse av særegenhetene til de ulike byene gjennom kunstnernes arbeider.

Tittelen på programmet fra Seoul er “Remembering or floating” og består av arbeider av åtte samtidskunstnere: Hyewon Kwon, Ji Hye Yeom, Mihye Cha, Sejin Kim, Sewon Ahn, SookHyun Kim & Hye Jeong Cho og Yongseok Oh.

Mexico-programmet "In Xochtl, in cuicatl (blomsten, sangen)" er et videoprogram bestående av arbeider laget av åtte kunstnere, bosatt i Mexico City: Daniela Libertad, Andreas Garcia, Annalisa Quagliata, Tania Ximena & Yóllotl Alvarado og Txema Novelo og den feministiske kunstnergruppen Maldita Genithalia.